Mediafax Talks about Private Pensions 2

Întoarcerea pilonului

26 februarie 2009, Hotel Hilton Bucureşti, Sala Regina Maria

Sesiuni prezentări

 • MEDIAFAX TALKS ABOUT PRIVATE PENSIONS - ÎNTOARCEREA PILONULUI 2

  MODERATOR: Ioan VREME - Director General, Generali Fond de Pensii

  Efectele plafonării contribuţiei aferente fondurilor de pe Pilonul II la 2% din venitul brut

  Ce trebuie să facă statul, organismele de supraveghere şi administratorii ca 2009 să fie un an bun, iar oamenii să vadă şi acum utilitatea contractelor de pensii şi asigurări?

  Cum vor afecta creşterea somajului şi plafonarea/scăderea salariilor piaţa pensiilor private?

  Cum se vor modifica politicile de investiţii ale administratorilor în 2009?

  Poate fi căderea burselor o oportunitate de investiţie pe termen mediu şi lung?

  Vor avea fondurile randamente peste inflaţie în 2009?

  De câţi jucători are nevoie piaţa în 2009?

  Sunt pensiile facultative un stimulent pentru angajaţi, o soluţie care poate înlocui creşterea salariului în 2009

  Ce efecte va avea dublarea plafonului de deductibilitate de la 200 la 400 euro în cazul pensiilor facultative?

  Cum vor afecta somajul şi plafonarea/reducerea salariilor dinamica plaţilor către fondurile facultative de pensii?

  Este oportun pentru administratori să lanseze un nou fond?

  Soluţia multifond pentru pensiile private ar putea fi o alternativă în faţa crizei?

  LECTORI: